Amık nedir?

Amık; Suda yaşayan çok ince, uzun ve beyaz renkli bir kurt'a verilen bir isimdir.